Literární
mosty

 • Index
 • Úvodem
 • Nápověda
 • Projekty a služby
 • Členové
 • Pracovní příležitost
 • Sklad
 • Žádost o členství
 • Kontakty

  Nominální hodnota akcie:
  324,- Kč

  Jistina: 30.000,- Kč  Literární fond: 5184,- Kč
  z toho na kontě: 5184,- Kč


 • Přihlásit k odběru aktualit
  Váš email:
  Literární mosty - nápověda

  Nápověda

  Zásada slušného chování
  Celý projekt se řídí zásadami slušného chování, jak ze strany členů, tak ze strany provozovatele, kterým je Jan Medek.

  Roční zpráva o hospodaření
  Provozovatel vystaví po ukončení roku zprávu o hospodaření, kterou předloží členům sdružení.

  Nákup akcie
  Není možné koupit více než jednu akcii. Protože je cena akcie pohyblivá, je nutné do pěti pracovních dní od požádání o členství uhradit aktuální cenu akcie. Pokud tak nebude učiněno a dojde ke změně ceny, je nutné prodejní cenu dorovnat, jinak nebude nákup akcie platný. Vše se dál řeší zásadami slušného chování.

  Prodej akcie
  Členové sdružení (akcionáři) mohou kdykoliv požádat o prodej akcie. Z ceny akcie bude odečten poplatek 10 Kč a částka bude zaslaná na účet člena. Provozovatel má 7 pracovních dní na zaslání peněz. Prodejem akcie zaniká členství v Literárních mostech.

  Jistina
  Je peněžní částka složená provozovatelem, která jistí finanční investice Literárního fondu. Garantuje cenu akcie v případě požádání o prodej všem akcionářům.

  Sklad
  Je přehled hmotného majetku sdružení.

  Hotovost na účtě
  Je finanční částka připravená k investicím.

  Literární fond
  Je součet hotovosti a skladových zásob.

  Cena akcie
  Cena akcie se vypočítává z hotovosti na účtě, skladových zásob a počtu členů.

  Ukázka investice Literárního fondu - výpočet ceny akcie

  Počáteční stav:
  4 členové uhradili do fondu 4x300Kč, ve fondu se tedy nachází 1200 Kč, cena akcie je 300 Kč

  Investice:
  Zástupce Literárních mostů dohodl s autorem vybrané knihy, kterou vydalo nakladatelství EPIKA, že nechá na náklady fondu vyrobit 10 ks. Z účtu fondu je odebráno 10x30 Kč a po vyrobení je 10 ks knih převedeno do skladu sdružení. Prodejní cena knihy je určená na 50 Kč, 5 Kč je odměna pro Literární mosty jako investora, 5 Kč odměna pro autora a 10 Kč odměna pro prodávajícího. Po prodeji 10 ks knih tedy vznikne pro Literární mosty příjem 50 Kč, pro autora autorský honorář 50 Kč a pro prodejce 100 Kč odměna.

  Výpočet ceny akcie:
  Literární fond... 1200 Kč
  Investice ... -300 Kč (10x30Kč)
  Příjem z prodeje ... 350 Kč
  Členové... 4
  --------------------------------
  1200 - 300 + 350 / 4 = 313 Kč
  Cena akcie vzrostla z 300 Kč na 313 Kč

  Díky jistině je v okamžiku realizovaní investice cena akcie okamžitě navýšena, jako kdyby byly knihy už prodány. Ve všech případech ale bude investováno tak, aby riziko neprodeje bylo minimální. V případě dlouhodobého neprodeje je možné knihy umořit změtným odkupem. O tomto krajním kroku budou členové sdružení informováni.